Контакт-центр (0362) 461-104
 
Контакт-центр (0362) 461-104

Збори акціонерів

28.03.2017 / 11:48

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «РІВНЕГАЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 33027, Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Івана Вишенського, 4, повідомляє своїх акціонерів про зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 11 квітня 2017 року о 10.00 годині за адресою: м. Рівне, вул. Івана Вишенського, 4 (в актовому залі Товариства), шляхом включення нових питань:

  • - Про надання згоди (в т.ч. попередньої) на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
  • - Про подальше схвалення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

З проектами рішень до нових питань проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства можна ознайомитись на веб-сайті Товариства.