Контакт-центр (0362) 461-104
 
Контакт-центр (0362) 461-104

Актуальна інформація

07.07.2014 / 15:56

Акціонери мають укласти договір про обслуговування рахунку у цінних паперах

Договір має бути укладеним до 12.10.2014 року для забезпечення реалізації прав акціонерів на голосування на загальних зборах Товариства.

У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про депозитарну систему України» (далі – «Закон») та з метою забезпечення реалізації прав акціонерів на голосування на загальних зборах Товариства звертаємо увагу на те, що згідно п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону акціонери Товариства зобов’язані звернутись до обраної загальними зборами Товариства депозитарної установи (АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ») та укласти з нею договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені, або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У випадку, якщо до 12.10.2014 року акціонер Товариства самостійно не уклав договору про обслуговування рахунку у цінних паперах, або не здійснив переказ прав на цінні папери, його акції не будуть враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах Товариства.

Такі обмеження на участь у загальних зборах Товариства скасовуються протягом одного робочого дня після укладення власником акцій Товариства з депозитарною установою відповідного договору.

Таким чином, якщо Ви маєте намір приймати участь у голосуванні на загальних зборах Товариства, то відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» Ви повинні звернутись стосовно укладання договору про обслуговування рахунку у цінних паперах до депозитарної установи (04070, м. Київ, вул. Борисоглібська буд. 5-А, Управління депозитарної діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», тел. (044) 593-10-36, ел. пошта depository@clhs.com.ua, попередньо заповнивши та підписавши відповідні форми документів для укладання договору, що розміщені на сайті http://www.clhs.kiev.ua/site/page_corp.php?lang=UA&id_part=363).