Контакт-центр (0362) 461-104
 
Контакт-центр (0362) 461-104
27.11.2014 / 11:44
Права та обов'язки газорозподільного/газопостачального підприємства
Відносини між газопостачальними підприємствами, газорозподільними підприємствами та фізичними особами (населенням) - споживачами природного газу регулюються Правилами надання населенню послуг з газопостачання, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 1999 року № 2246 (далі - Правила).

Обов'язки газорозподільного підприємства

 • Неухильно дотримуватися вимог Правил безпеки систем газопостачання.
 • Надавати своєчасно якісні послуги з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів.
 • Надавати послуги з технічного обслуговування газових приладів і пристроїв, лічильників газу за заявкою споживача.
 • Гарантувати безпечне користування газовими приладами, пристроями та лічильниками газу за умови дотримання споживачем вимог щодо безпечного користування газом.
 • Проводити безоплатно ремонт лічильників газу, пов'язаний з періодичною повіркою, та протягом одного місяця з дати настання строку періодичної повірки лічильників газу проводити таку повірку та їх технічне обслуговування (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж).
 • Проводити інструктаж споживача з безпечного користування газовими приладами і пристроями у побуті та попереджати його про відповідальність за порушення вимог Правил безпеки систем газопостачання.
 • Під час проведення періодичного обстеження димових та вентиляційних каналів на наявність тяги складати відповідний акт або робити відмітку про його проведення в розрахунковій книжці та проводити інструктаж власників приватних будинків щодо дотримання правил техніки безпеки.
 • Надавати інформацію щодо тарифів на транспортування газу, ціни газу, порядку плати за спожитий газ, переліку послуг з газопостачання і виконавців послуг, розміру плати за виконання додаткових робіт, правил підключення до газорозподільних мереж та порядку розрахунку плати за підключення до газорозподільних мереж, нормативних та фактичних якісних показників газу та його тиску в газорозподільній мережі тощо.
 • Своєчасно вживати заходів для локалізації та ліквідації аварійних ситуацій.
 • Забезпечувати підтримання у технічно безпечному стані газопроводів, газових приладів і пристроїв після ліквідації наслідків аварійної ситуації.
 • У разі звернення споживача, у тому числі для перевірки якості надання послуг, направити свого представника за місцем виклику протягом двох робочих днів у містах та п'яти календарних днів у сільській місцевості.
 • Припиняти газопостачання за письмовою заявою споживача як у міжопалювальний, так і в опалювальний період та проводити перерахунок розміру плати за фактично надані послуги з газопостачання у разі відсутності лічильників газу.
 • Розглядати в установленому порядку претензії споживача щодо надання послуг з газопостачання та за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги.

Крім того, згідно із п. 33 Правил, під час проведення періодичного обстеження димових та вентиляційних каналів на наявність тяги газорозподільне підприємство зобов’язане скласти відповідний акт або зробити відмітку про його проведення в розрахунковій книжці та на місті провести інструктаж власнику приватного будинку щодо дотримання правил техніки безпеки. 

Права газорозподільного підприємства при обстеженні об’єкта газоспоживання споживача

Права газопостачального підприємства при обстеженні об’єкта газоспоживання споживача